Suomalaiset haluavat lisää lainaa

Pankinjohtajat pankkibarometrissa: yritysten ja kotitalouksien lainatoiveet kasvavat edelleen

Finanssiala ry:n keräämä viimeisin pankkibarometri luo kuvaa siitä, että yritysten ja kotitalouksien lainahaaveet kasvavat viime vuodesta. Sen sijaan kukaan haastatelluista pankinjohtajista ei usko, että yritykset hakisivat lainaa aiempaa vähemmän. Barometrikysely IV/2017 on toteutettu marras-joulukuun taitteessa. Kyselystä selviää, että pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet kysyvät luottoa viime vuotta enemmän. Kysynnän oletetaan jatkuvan vuoden 2018 alussa erittäin vilkkaana, odotuksia kuvaavan pankkibarometrin saldoluku on korkea eli 78. Näin korkeaa lukua ei ole mitattu viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen. Sen sijaan kukaan vastaajista ei oleta luottokysynnän laimenevan. Yritysten luottohalut ovat kasvussa ja tässä näkee erityisesti investointeja varten hankittavan luoton tuleva suosio. Kotitalouksista taas arvioidaan, että etenkin ne lainat, joita hankitaan omaa asuntoa varten, ovat vilkkaassa kasvussa.

Kotitaloudet kiinnostuvat nyt sijoittamisesta

Kotitalouksien pääpaino sijoittamisessa on viime vuosina ollut asuntosijoittamista kohtaan. Asuntosijoittaminen on tapahtunut joko suoraan tai hajautetusti eri asuntorahastojen kautta. Asuntosijoittaminen on nähty kiinnostavana kohteena, koska tällä hetkellä korkotuotto on ollut olematonta. Asuntoihin sijoittamisen riskitason arvioidaan olevan jossain osake- ja korkosijoittamisen välimaastossa. Tulee ilmi Finanssialan tiedotteesta, jossa asiaan ottaa kantaa analyytikko Elina Salminen. Hän toteaa lisäksi, että “asuntosijoittamisen suosion kasvu heijastunee myös asuntoluottokannan kasvuun”. Tiedote kertoo myös näkemyksiä yritysten luottojen kysynnästä. Odotus on, että erityisesti investointeja varten haettavat lainat tulevat lisääntymään voimakkaasti, mistä myös kertoo korkea saldoluku. Kyselyyn vastanneista pankinjohtajista kukaan ei oleta yrityslainojen kysynnän laskevan. Neljännesvuosittain tehtävä pankkibarometri on tehty kysymällä pankinjohtajilta erilaisia käsityksiä ja odotuksia sijoitusmuotojen kehityksestä ja luotonkysynnän muutoksesta.

  Tuhannen euron laina on yleisin haettu luotto